Vietnam

Coach

PARK HANG-SEO

Country/City

Vietnam

Founded

1976

Uniform

Vietnam

Vietnam

Coach PARK HANG-SEO
AFC Asian Cup team squad
23 DANG VAN LÂM GK
1 BÙI TIEN DUNG II GK
13 NGUYEN TUAN MANH GK
28 Do Duy Manh DF
3 QUE NGOC HAI DF
4 BÙI TIEN DUNG I DF
16 NGUYEN THÀNH CHUNG DF
5 DOÀN VAN HAU DF
17 HO TAN TÀI DF
12 NGUYEN PHONG HONG DUY DF
7 NGUYEN HUY HÙNG MF
8 NGUYEN TRONG HOÀNG MF
6 LUONG XUÂN TRUONG MF
16 DO HÙNG DUNG MF
19 NGUYEN QUANG HAI MF
15 PHAM DUC HUY MF
14 TRAN MINH VUONG MF
11 NGÂN VAN DAI MF
22 NGUYEN TIEN LINH FW
9 NGUYEN VAN TOÀN FW
10 NGUYEN CÔNG PHUONG FW
18 HÀ DUC CHINH FW
20 PHAN VAN DUC FW

Top scorers

AFC Asian Cup

NGUYEN CÔNG PHUONG

Fixtures

Most popular