Kelly Slater


Happy Birthday – February 11 – Kelly Slater, Ken Shamrock, Rafael van der...

Legendary surfer Kelly Slater celebrates his 44th birthday today.

11/02/2017